rozmiar czcionki: A | A | A

Konkurs - Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2009

Dodano: 05-01-2010

Rozliczenie przyznanej pomocy

[więcej]

Scalanie gruntów na Dolnym Śląsku

Dodano: 29-12-2009

Prawie 10 mln, w ramach refundacji, otrzymają powiaty górowski i złotoryjski na scalanie gruntów. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził dzisiaj listę operacji w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

[więcej]

Umowa z Prusicami podpisana

Dodano: 18-12-2009

9 grudnia 2009 roku Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński oraz Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Jan Hurkot podpisali w Prusicach umowę na dofinansowanie zadania pn. „Program ochrony wód zlewni rzeki Sąsiecznicy położonej w dorzeczu rzeki Barycz, poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji na terenie aglomeracji Prusice”.

[więcej]

Tradycyjne Stoły Wigilijne – Dolny Śląsk 2009

Dodano: 14-12-2009

19 grudnia br. w godz. 12-18 w Centrum Handlowym Magnolia Park przy ul. Legnickiej we Wrocławiu odbędzie się prezentacja dolnośląskich Tradycyjnych Stołów Wigilijnych, którą przygotowuje Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

[więcej]

Ukazała się książka o tradycjach kulturowych Dolnego Śląska

Dodano: 03-12-2009

3 grudnia br. w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu odbyła się promocja publikacji „Mom jo skarb...” objętej Patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego Marka Łapińskiego. Wydanie książki zostało sfinansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego.

[więcej]

Modernizacja rowów melioracyjnych w Biskupicach Podgórnych

Dodano: 02-12-2009

2 grudnia br. oddano do użytku zmodernizowany i przebudowany system rowów melioracyjnych w Biskupicach Podgórnych w gminie Kobierzyce. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

[więcej]

Dofinansowanie edukacji na wsiach - Zarząd zatwierdził listę wniosków

Dodano: 26-11-2009

24 listopada zarząd województwa zatwierdził listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (III runda konkursu nr I/9.5/A/09).

[więcej]