rozmiar czcionki: A | A | A


Podróż studyjna w ramach realizacji Odnowy Dolnośląskiej Wsi

Dodano: 23-05-2016

23-25 czerwca 2016r. Dolina Karpia województwo małopolskie

[więcej]

Lista Produktów Tradycyjnych - nowe pozycje

Dodano: 28-04-2016

Dnia 21 kwietnia 2016 r., zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. 2005 Nr 10, poz. 68 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1368), po przekazaniu wniosków przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego kiełbasa w słoiku z Przedgórza Sudeckiego oraz ryczyński miód lipowy zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi....

[więcej]

Komunikat dotyczący obowiązywania Dyrektywy 2014/24/UE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego...

Dodano: 25-04-2016

Od dnia 18 kwietnia 2016 r. przestają obowiązywać przepisy dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114) oraz przepisy dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług...

[więcej]

Dolny Śląsk na targach Agrotravel 2016

Dodano: 11-04-2016

Targi AGROTRAVEL to najważniejsza wyspecjalizowana impreza wystawiennicza w Polsce, która integruje branżę turystyczną z obszarów wiejskich Polski i Europy. Targi są doskonałą okazją do prezentacji i promocji oferty wypoczynkowej na wsi. To także promocja turystyki kulinarnej, związanej z produktami tradycyjnymi i regionalnymi. Targom każdego roku towarzyszy jarmark rękodzielnictwa i wyrobów artystycznych, oraz stoiska z regionalnymi i tradycyjnymi produktami kulinarnymi. W tegorocznej ósmej...

[więcej]

V edycja Ogólnopolskiego konkursu dla ponadgimnazjalnych szkół gastronomicznych

Dodano: 05-04-2016

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni oraz Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego zapraszają do uczestnictwa w V edycji Ogólnopolskiego konkursu dla ponadgimnazjalnych szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny wykorzystujący produkty zarejestrowane lub aplikujące o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. Do udziału w konkursie mogą zgłaszać...

[więcej]

Konkurs PIĘKNA WIEŚ DOLNOŚLĄSKA 2016

Dodano: 23-03-2016

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2016”.

[więcej]

Raport dla KE dot. ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia...

Dodano: 21-03-2016

Informujemy, że w okresie marzec – czerwiec 2016 r. prowadzona będzie na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć (tzw. OSN). Ankietyzacja prowadzona jest w celu opracowania raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r....

[więcej]