rozmiar czcionki: A | A | A

Scalanie gruntów na Dolnym Śląsku

29.12.2009 14:49

Prawie 10 mln, w ramach refundacji, otrzymają powiaty górowski i złotoryjski na scalanie gruntów. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził dzisiaj listę operacji w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach naboru, dla działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”  wpłynęły trzy wnioski o przyznanie pomocy. W procesie weryfikacji zakwalifikowano wnioski złożone przez Starostę Powiatu Górowskiego (Witoszyce - wnioskowana kwota pomocy w wysokości 5 074 212,64 zł) oraz Starostę Powiatu Złotoryjskiego (Nowa Wieś Złotoryjska – wnioskowana kwota pomocy 4 856 301,96 zł). Całkowity koszt planowanych operacji - 15.160 597,69zł.

Inwestycja ma na celu poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz gruntów leśnych we wsiach Witoszyce oraz Nowa Wieś Złotoryjska.

Zmniejszenie ilości działek ewidencyjnych poprawi efektywność gospodarowania poprzez zmniejszenie kosztów transportu oraz ułatwienie prac polowych.

Scalanie gruntów we wsiach

Witoszyce

Nowa Wieś Złotoryjska

Liczba gospodarstw biorących udział w scaleniu gruntów

67

42

Liczba działek na obszarze scalenia

1113

361

Planowane procentowe zmniejszenie ilości działek

30%

20%