rozmiar czcionki: A | A | A


Nabór Wystawców na Targi Internationale Grüne Woche 2019 w Berlinie

29.11.2018 15:04

Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze Internationale Grüne Woche 2019 w Berlinie odbędą się w terminie 18-27 stycznia 2019 r. (piątek – niedziela).

Targi Grüne Woche są jedyną w swoim rodzaju międzynarodową wystawą gospodarki żywnościowej, rolnictwa i ogrodnictwa. Dla producentów artykułów spożywczych z całego świata targi te są doskonałym rynkiem zbytu, umożliwiają sprawdzenie popytu na swoje produkty i wzmocnienie wizerunku firmy. Należą do największych i najważniejszych spotkań branżowych producentów i przetwórców żywności oraz ogrodników z całego świata. W poprzedniej edycji targów uczestniczyło ponad 1600 wystawców reprezentujących 69 krajów, liczba odwiedzających przekroczyła 400 tysięcy. Targom towarzyszyło pond 300 prelekcji i seminariów branżowych.


Województwo Dolnośląskie zamierza, jak co roku zorganizować, stoisko regionalne, na którym będą prezentowane produkty rolno-spożywcze pochodzące z regionu, lokalne zwyczaje i tradycje.
Serdecznie zapraszamy dolnośląskich producentów żywności regionalnej i tradycyjnej chętnych do współtworzenia wystawy Dolnego Śląska do włączenia się w przygotowania stoiska regionu.

Jednocześnie informujemy, że UMWD nie pokrywa kosztów transportu, noclegów, wyżywienia oraz opłat związanych z prowadzeniem sprzedaży, w tym spożywczych produktów ważonych (od stycznia 2016 roku obowiązuje w Niemczech przepis mówiący o tym, że sprzedaż na wagę produktów spożywczych wymaga posiadania wagi z odpowiednimi niemieckimi certyfikatami, co w praktyce oznacza, że waga powinna być niemieckiej produkcji z certyfikatami – na stoisku jest w tym zakresie kontrola). Prowadzenie sprzedaży w Niemczech wymaga również zarejestrowania podmiotu gospodarczego w Niemieckim Urzędzie Podatkowym i rozliczenia sprzedaży.

Podpisane zgłoszenia proszę przesłać na numer fax.: 71/776-94-00 lub zeskanowane na adres e-mail:  ryszard.czerwiński@dolnyslask.pl w terminie do środy 12 grudnia 2018 r.

Wystawcy mogą zadeklarować udział w jednej z dwóch tur, na które podzielimy targi:

I TURA 17.01.19r. – czwartek – wieczorny przyjazd do Berlina i przygotowanie stoiska na targi od piątku 18.01. do wtorku wieczór 22.01.18 r. 

II TURA 22.01.19r. – wtorek – wieczorny przyjazd do Berlina i przygotowanie stoiska na targi od środy 23.01. do niedzieli wieczór 27.01.2018 r.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje dla zainteresowanych udziałem w targach można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny z Kierownikiem Działu Rolnictwa UMWD Ryszardem Czerwińskim - tel. 71/776-90-51.        

O zakwalifikowania się do udziału w targach zostaną Państwo poinformowani telefonicznie. 


Karta zgłoszeniowa