rozmiar czcionki: A | A | A


Doroczny Kongres Odnowy Wsi

09.09.2019 14:03

Serdecznie zapraszamy na X doroczny jubileuszowy Kongres Odnowy Wsi, który odbędzie się w dniach 18.10-19.10.2019r.  ( piątek – sobota) br. na Zamku Kliczków.

Kongres organizowany jest dla  uczestników Odnowy Dolnośląskiej Wsi w związku z tym do udziału serdecznie zapraszamy przedstawicieli grup Odnowy Wsi z  sołectw i gmin formalnie uczestniczących w programie.  Z 1 gminy można zgłosić max 6 osób, w tym sołectwo reprezentować może tylko 1 osoba. Pozostałe osoby zostaną wpisane na listę rezerwową.

O udziale w Kongresie decyduje min. kolejność napływania do Urzędu zgłoszeń oraz przesłanie wraz z formularzem zgłoszeniowym wymaganych dwóch załączników. Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe muszą być podpisane własnoręcznie.
Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia ostatecznej listy uczestników Kongresu.

Organizator pokrywa wszystkim uczestnikom koszty wyżywienia, i noclegów. Dojazd na miejsce Kongresu na koszt własny.
Informacje dot. zakwalifikowania się lub wpisania na listę rezerwową – przekazane zostaną zainteresowanym   wyłącznie drogą e-mailową.

Podpisane własnoręcznie zgłoszenia proszę przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września br. do godz. 15.00 na adres e-mail anna.malinowska@umwd.pl

O rezygnacji z uczestnictwa lub zgłoszonego wcześniej noclegu należy poinformować  organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października br. drogą e-mailową.

Listy obecności na Kongresie będą imienne dlatego też wszelkie zmiany osobowe zgłoszonych  grup uczestników - proszę dokonać max do dnia 10 października br.
Szczegółowych informacji udziela pani Anna Malinowska – tel. 71 776 96 74.
Program Kongresu zostanie podany w późniejszym terminie.

W załączeniu wymagane dokumenty :
Formularz zgłoszeniowy

Formularz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna

PROGRAM KONGRESU


*