rozmiar czcionki: A | A | A

Doroczny Kongres Odnowy Wsi

06.11.2018 10:07

Serdecznie zapraszamy na IX doroczny Kongres Odnowy Wsi, który odbędzie się w dniach 30.11-1.12.2018r. ( piątek – sobota) br. na Zamku Kliczków.

Kongres organizowany jest dla  uczestników Odnowy Dolnośląskiej Wsi w związku z tym do udziału serdecznie zapraszamy przedstawicieli grup Odnowy Wsi z  sołectw i gmin formalnie uczestniczących w programie.  Z 1 gminy można zgłosić max 8 osób, w tym sołectwo reprezentować może tylko 1 osoba. Pozostałe osoby zostaną wpisane na listę rezerwową.


O udziale w Kongresie decyduje min. kolejność napływania do Urzędu zgłoszeń oraz przesłanie wraz z formularzem zgłoszeniowym wymaganych dwóch załączników. Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe muszą być podpisane własnoręcznie.
Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia ostatecznej listy uczestników Kongresu.


Organizator pokrywa wszystkim uczestnikom koszty wyżywienia, i noclegów. Dojazd na miejsce Kongresu na koszt własny.

Informacje dot. zakwalifikowania się lub wpisania na listę rezerwową – przekazane zostaną zainteresowanym   wyłącznie drogą e-mailową.

Podpisane własnoręcznie zgłoszenia proszę przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada br. do godz. 15.00 na nr fax – 71-776 94 00 lub na adres e-mail anna.malinowska@umwd.pl

O rezygnacji z uczestnictwa lub zgłoszonego wcześniej noclegu należy poinformować  organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada br. drogą e-mailową.


Listy obecności na Kongresie będą imienne dlatego też wszelkie zmiany osobowe zgłoszonych  grup uczestników - proszę dokonać max do dnia 22 listopada br.
Szczegółowych informacji udziela pani Anna Malinowska – tel. 71 776 96 74.
Program Kongresu zostanie podany w późniejszym terminie.
W załączeniu wymagane dokumenty :

Formularz zgłoszeniowy

Formularz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Klauzula informacyjna

Program Kongresu

*