rozmiar czcionki: A | A | A

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wynajmu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania  w najem lub dzierżawę wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu. Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu.