rozmiar czcionki: A | A | A


     Wzory umów

Celem projektu „Animatorzy” było zwiększenie dostępu do edukacji osób niepełnosprawnych poprzez podniesienie świadomości i aktywizację lokalnych społeczności. W projekcie uczestniczyło 20 młodych ludzi (animatorów) z przygranicznych miejscowości Dolnego Śląska, którzy wzięli udział w serii wspólnych szkoleń i prowadzili w swoich miastach samodzielne badania, których celem było zidentyfikowanie głównych problemów napotykanych przez osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Prace badawcze przerodziły się w dziesięć konkretnych projektów, które w różny sposób starają się poprawić sytuację. Oprócz opisów projektów sporządzonych przez animatorów, publikacja zawiera dwie analizy naukowe całego przedsięwzięcia i jego wpływu na lokalne środowisko społeczne.

 


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) oraz ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego