rozmiar czcionki: A | A | A

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW UTWORZENIA I DZIAŁANIA ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Rozporządzenie

Uchwała

Wniosek

OPINIOWANIE WNIOSKÓW O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW PRZYJMUJĄCYCH GRUPY TURNUSOWE

Rozporządzenie

Wniosek

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DOFINANSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH REHABILITACJI

Rozporządzenie 

Zasady

Wniosek

Punktacja

ZLECANIE ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wzór oferty

Wzór sprawozdania końcowego 

Aktualizacja kosztorysu