rozmiar czcionki: A | A | A


Ramowe wzory ofert, umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, obowiązujące od marca 2019 r.


     Wzory umów

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz...

Dodano: 23-06-2015

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

[więcej]

Otwarty konkurs - rozstrzygnięcie

Dodano: 07-05-2015

Dnia 6 maja 2015 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 513/V/15 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

[więcej]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Dodano: 17-04-2015

Dnia 8 kwietnia 2015 r. uchwałą 406/V/15 Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

[więcej]

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

Dodano: 11-03-2015

18 marca 2015 r. o godz. 11:00 we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 7 w sali nr 400 odbędzie się spotkanie informacyjno - warsztatowe dla organizacji pozarządowych, zainteresowanych udziałem w konkursie ofert, organizowanym przez Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

[więcej]

Otwarty konkurs - ogłoszenie

Dodano: 05-03-2015

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

[więcej]

Otwary konkurs ofert

Dodano: 26-02-2015

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

[więcej]

Otwarty konkurs - rozstrzygnięcie

Dodano: 31-07-2014

Dnia 29 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę 6077/IV/14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

[więcej]