rozmiar czcionki: A | A | A


Ramowe wzory ofert, umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, obowiązujące od marca 2019 r.


     Wzory umów

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego...

Dodano: 12-07-2018

W dniu 10 lipca 2018 r. uchwałą nr 5690/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków publicznych PFRON z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. Załączniki:Uchwała z wykazem dofinansowańWykaz wszystkich ofert wraz z oceną

[więcej]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób...

Dodano: 21-06-2018

Dnia 19 czerwca 2018 r. uchwałą nr 5566/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. Zadanie objęte konkursem dotyczyło opracowywania lub wydawania publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw...

[więcej]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji...

Dodano: 24-04-2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.

[więcej]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji...

Dodano: 24-04-2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.

[więcej]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego ze środków budżetu Województwa...

Dodano: 24-04-2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.

[więcej]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób...

Dodano: 17-04-2018

Dnia 16 kwietnia 2018 r. uchwałą nr 5188/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczących ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.

[więcej]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dotyczących rehabilitacji zawodowej i...

Dodano: 07-02-2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.

[więcej]