rozmiar czcionki: A | A | A

Informacja o II naborze ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze...

Dodano: 31-08-2018

Informacja o II naborze ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. (uchwała nr 5788/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.)

[więcej]

Informacja z przeprowadzonej oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na...

Dodano: 31-08-2018

Informacja z przeprowadzonej oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. (uchwała nr 5788/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.)

[więcej]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji...

Dodano: 01-08-2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.

[więcej]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego...

Dodano: 12-07-2018

W dniu 10 lipca 2018 r. uchwałą nr 5690/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków publicznych PFRON z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. Załączniki:Uchwała z wykazem dofinansowańWykaz wszystkich ofert wraz z oceną

[więcej]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób...

Dodano: 21-06-2018

Dnia 19 czerwca 2018 r. uchwałą nr 5566/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. Zadanie objęte konkursem dotyczyło opracowywania lub wydawania publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw...

[więcej]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji...

Dodano: 24-04-2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.

[więcej]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji...

Dodano: 24-04-2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.

[więcej]