rozmiar czcionki: A | A | A


Ramowe wzory ofert, umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, obowiązujące od marca 2019 r.


     Wzory umów

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego

14.01.2020 16:00

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków BWD z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2020-2021 (uchwała nr 1535/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2019 r.) są przedstawione w załączniku.

UWAGA:
Poprawienia ofert lub uzupełnienia braków należy dokonać osobiście przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu zgodnie ze statutem, in. dokumentem lub  rejestrem określającym sposób reprezentacji, lub przez osoby do tego upoważnione, w terminie 15 - 17 stycznia 2020 r. na miejscu w siedzibie:
UMWD, Dział Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Walońska 3-5, pokój 101 L, w godz. 7:30 do 15:30.
Osoba odpowiedzialna: Diana Hanas, tel. 71/770 41 49.


zestawienie ofert po ocenie formalnej - Kopia.pdf