rozmiar czcionki: A | A | A

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach II naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

02.10.2018 14:16

Informacja z przeprowadzonej oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. (uchwała nr 5788/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.) II NABÓR

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach II naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków PFRON z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. (uchwała nr 5788/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.) są przedstawione w następujących załącznikach:

 

1) Wykaz ofert spełniających wymogi formalne konkursu.

 2) Wykaz ofert podlegających poprawieniu lub uzupełnieniu brakujących podpisów i załączników.

 3) Wykaz ofert nie spełniających wymogów formalnych konkursu i nie podlegających uzupełnieniu.

  

UWAGA:

Poprawienia ofert lub uzupełnienia braków należy dokonać osobiście przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji lub osoby do tego upoważnione w terminie od 3 października do 5 października 2018 r. na miejscu w siedzibie:

 

Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu

ul. Walońska 3-5, pokój 101 L

w godz. 7:30 do 15:30.

 

Załączniki:

1) Załącznik nr 1 - Wykaz ofert spełniających wymogi formalne konkursu.

 2) Załącznik nr 2 - Wykaz ofert podlegających poprawieniu lub uzupełnieniu brakujących podpisów i załączników.

 3) Załącznik nr 3 - Wykaz ofert nie spełniających wymogów formalnych konkursu i nie podlegających uzupełnieniu.