rozmiar czcionki: A | A | A


Ramowe wzory ofert, umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, obowiązujące od marca 2019 r.


     Wzory umów

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 i 2021 r.

14.02.2020 12:10

Dnia 12 lutego 2020 r. uchwałą nr 1774/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczących ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 i 2021 r.


Zadania objęte konkursem dotyczyły:

A. Udostępnienia usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej i regeneracyjnej dla mieszkańców subregionu wrocławskiego;

B.Udostępnienia usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej i regeneracyjnej dla mieszkańców subregionu legnicko-głogowskiego;

C. Udostępnienia usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej i regeneracyjnej dla mieszkańców subregionu jeleniogórskiego;

D. Udostępnienia usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej i regeneracyjnej dla mieszkańców subregionu wałbrzyskiego.Załączniki:

Uchwała z wykazem dofinansowań

Wykaz wszystkich ofert wraz z oceną