rozmiar czcionki: A | A | A


Ramowe wzory ofert, umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, obowiązujące od marca 2019 r.


     Wzory umów

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 r.

12.04.2019 14:42

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 r.


Dnia 11 kwietnia 2019 r. uchwałą nr 616/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczących ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r.

Zadania objęte konkursem dotyczyły:
A. Udostępnienia usług wspierających niezależne życie osób z niepełnosprawnościami i ich najbliższego otoczenia (m.in. usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej i regeneracyjnej)
B. Aktywizacji osób z niepełnosprawnościami przez sport
C. Organizacji warsztatów oraz przeglądu twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnościami
D. Prowadzenia rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami z wyłączeniem organizowania imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych (wycieczek, wyjazdów)
E. Edukacji w zakresie kształtowania pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami.

 

Załączniki:

Uchwała z wykazem dofinansowań

Wykaz wszystkich ofert wraz z oceną