rozmiar czcionki: A | A | A


Ramowe wzory ofert, umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, obowiązujące od marca 2019 r.


     Wzory umów

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej na lata 2020-21

12.12.2019 12:34

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej na lata 2020-21

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań:

A.        Udostępnienie usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej i regeneracyjnej dla mieszkańców subregionu wrocławskiego (powiaty: milicki, wołowski, trzebnicki, oleśnicki, średzki, wrocławski, strzeliński, oławski, m. Wrocław) – kwota 400.000 zł, po 200.000 zł rocznie

B.        Udostępnienie usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej i regeneracyjnej dla mieszkańców subregionu legnicko-głogowskiego (powiaty: głogowski, górowski, polkowicki, lubiński, legnicki, m. Legnica) - kwota 400.000 zł, po 200.000 zł rocznie

C.        Udostępnienie usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej i regeneracyjnej dla mieszkańców subregionu jeleniogórskiego (powiaty: zgorzelecki, bolesławiecki, lubański, lwówecki, złotoryjski, jaworski, jeleniogórski, m. Jelenia Góra, kamiennogórski) - kwota 400.000 zł, po 200.000 zł rocznie

D.        Udostępnienie usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej i regeneracyjnej dla mieszkańców subregionu wałbrzyskiego (powiaty: świdnicki, wałbrzyski, m. Wałbrzych, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki) - kwota 400.000 zł, po 200.000 zł rocznie

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na konkurs wynosi 1.600.000 zł, w tym:

a)      800.000 w 2020 roku,

b)      800.000 w 2021 roku.

Minimalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść nie mniej niż 100 000 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 400 000 zł.

Oferent zobowiązany jest do osiągnięcia następujących rezultatów ilościowych podczas realizacji zadania:

1)  minimum 60% beneficjentów zadania to osoby z terenów wiejskich i małych miejscowości do 10 000 mieszkańców,

2)  minimum 40 % beneficjentów zadania to osoby, które do tej pory nie korzystały z usług asystenta lub przerwy wytchnieniowej,

3)  maksimum 10 % beneficjentów zadania to osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.  Ograniczenie nie dotyczy niepełnosprawności intelektualnej, całościowego zaburzenia rozwoju i niepełnosprawności o charakterze psychicznym.

 

Oferty należy składać od 12 grudnia 2019 r. do 3 stycznia 2020 r.


Uchwała z załącznikami
Wzór oferty
załącznik nr 1 ogłoszenie
załącznik nr 2 oświadczenie