rozmiar czcionki: A | A | A

Informacja o II naborze ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności...

31.08.2018 14:42

Informacja o II naborze ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. (uchwała nr 5788/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 sierpnia br. zakończył się I nabór ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. (uchwała nr 5788/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.).


Oferty w II naborze w ramach ww. konkursu należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 14 września 2018 r. na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kancelaria Ogólna
ul. Walońska 3-5, parter

50-413 Wrocław

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30

UWAGA:

Oferent może złożyć nie więcej niż dwie oferty, przy czym muszą to być oferty na dwa różne zadania (część VII pkt 13 ogłoszenia o konkursie). W związku z powyższym oferty złożone w II naborze ww. konkursu (uchwała nr 5788/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.) zostaną odrzucone ze względów formalnych, jeżeli zostały złożone na to samo zadanie co w I naborze lub ofert danego oferenta w I i II naborze jest więcej niż dwie.

 

Załączniki:

Uchwała z załącznikami

Zał 1 ogłoszenie konkursu 2018

Zał 2 oświadczenie

 

Przydatne linki:

1.       http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/jak-wypelnic-nowy-wzor-oferty-w-ramach-otwartych-konkursow/

2.       http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/odpowiedz-z-mrpips-w-sprawie-nowych-wzorow-umow-i-ofert-dotyczacych-realizacja-zadan-publicznyc/

3.       http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1987987.html