rozmiar czcionki: A | A | A

Szanowni Państwo,


Osoby niepełnosprawne, niestety, wciąż nie są traktowane jak pełnoprawni obywatele naszego województwa. Na co dzień mamy do czynienia z wieloma przejawami dyskryminacji w zakresie opieki medycznej, edukacji, zatrudnienia i innych dziedzin życia społecznego. W dalszym ciągu w świadomości społecznej Dolnoślązaków istnieje negatywny stereotyp osoby niepełnosprawnej, którą traktuje się jak obiekt akcji charytatywnych i dobroczynnych, a nie jak pełnoprawnego członka społeczeństwa.

Mając świadomość, ile jeszcze mamy do zrobienia, Zarząd Województwa Dolnośląskiego podejmuje szereg działań włączających niepełnosprawnych Dolnoślązaków w główny nurt życia społecznego naszego regionu. Wspieranie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych jest jednym z naszych celów strategicznych.

Projekt „Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych – aktywizacja środowiska na pograniczu” jest efektem trzyletniej współpracy Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Międzynarodowego Instytutu Studiów nad Kulturą i Edukacją Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Wspólnie organizowane konferencje i spotkania stały się platformą dyskusji między pracownikami edukacji, urzędnikami i lokalnymi instytucjami społeczeństwa obywatelskiego na temat bardzo niskiego stopnia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w systemie szkolnictwa średniego i wyższego. Niski poziom wykształcenia wpływa bezpośrednio na brak aktywności zawodowej, co w konsekwencji jest przyczyną złej sytuacji ekonomicznej osób niepełnosprawnych. Celem projektu było stworzenie grupy animatorów społecznych, którzy w swoich społecznościach lokalnych inicjowaliby działania na rzecz poprawy dostępu osób niepełnosprawnych do edukacji. Dzięki narzędziom uzyskanym w trakcie projektu – umiejętności diagnozowania sytuacji w swoim najbliższym otoczeniu i wiedzy na temat pozyskiwania środków na realizację projektów – młodzi ludzie mieli stać się społecznymi liderami, aktywnie działającymi na rzecz podniesienia poziomu życia osób niepełnosprawnych. Efekty projektu przerosły nasze oczekiwania. Udało się stworzyć grupę animatorów, którzy stali się faktycznymi liderami realizującymi własne pomysły w swoich środowiskach. Jestem przekonany, że projekt „Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych – aktywizacja środowiska na pograniczu” to iskra, która rozpali aktywność społeczną w działaniach na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych. Głęboko wierzę, że Dolny Śląsk będzie stawał się coraz bardziej otwarty na problemy osób wykluczonych społecznie, a jego niepełnosprawni mieszkańcy coraz rzadziej będą napotykać bariery – i te fizyczne, i te mentalne.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) oraz ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego