rozmiar czcionki: A | A | A

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych działa w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego od 2003 roku i realizuje zadania, których celem jest wspieranie aktywności zawodowej i społecznej niepełnosprawnych Dolnoślązaków, m.in.: dofinansowuje powstawanie i działalność Zakładów Aktywności Zawodowej; rozwija infrastrukturę rehabilitacyjną na Dolnym Śląsku; prowadzi kampanię społeczną Nie ma Barier Dolny Śląsk propagujący wizję osoby niepełnosprawnej jako pełnoprawnego uczestnika życia społecznego. Większość swoich zadań wydział realizuje we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Frauen auf dem Weg nach Europa jest bezpartyjnym  i  ponadwyznaniowym  stowarzyszeniem, które powstało w 2005 roku w związku z projektem  „Kobiety i Niepełnosprawni“ Euroregionu  Nysa.  Stowarzyszenie zrzesza niemieckie i polskie kobiety z miasta europejskiego Görlitz/Zgorzelec i regionów przygranicznych i bierze aktywny udział w projektach dotyczących wyrównywania szans społecznych osób niepełnosprawnych, kobiet i dzieci. W swoich działaniach stowarzyszenie aktywnie współpracuje z partnerami z Czech i Polski budując porozumienie ponad podziałami kulturowymi i narodowymi.

  Frauen auf dem Weg

      

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) oraz ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego