rozmiar czcionki: A | A | A

Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a: środki PFRON- 0,00 PLN, środki BWD- 0,00 PLN     Wzory umów

"Sprawny uczeń" 2012/2013

Dodano: 30-03-2012

W roku szkolnym 2012/2013 po raz kolejny przyznane zostaną stypendia Marszałka Województwa w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym „Sprawny uczeń”. Stypendia w wysokości 1.000 zł na ucznia będą ufundowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego. O wsparcie stypendialne mogą się ubiegać niepełnosprawni uczniowie z terenu całego Dolnego Śląska.

[więcej]

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych dotyczące ogłoszonego konkursu.

Dodano: 29-03-2012

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2012 r., serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne przedstawicieli Organizacji zainteresowanych udziałem w konkursie.

[więcej]

Konkurs na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodano: 28-03-2012

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2012 r.

[więcej]

Uchwała w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia na rzecz wspierania i rozwoju edukacji,...

Dodano: 28-03-2012

Dnia 20 marca 2012 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę 2009/IV/12 w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia na rzecz wspierania i rozwoju edukacji, rewalidacji oraz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych umysłowo „Świat Nadziei” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[więcej]

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodano: 23-03-2012

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Promocja audiodeskrypcji wśród liderów opinii na Dolnym Śląsku”.

[więcej]

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodano: 23-03-2012

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym jako sposób na wzrost ich aktywności życiowej”.

[więcej]

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodano: 12-03-2012

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja warsztatów artystycznych dla osób z niepełnosprawnością umysłową oraz z sprzężonymi zaburzeniami psychicznymi”.

[więcej]