rozmiar czcionki: A | A | A

Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a: środki PFRON- 20 000,00 PLN, środki BWD- 15 000,00 PLN


     Wzory umów

Rozpatrzenie ofert

Dodano: 15-06-2012

Uchwały w sprawie rozpatrzenia ofert złożonych w trybie pozakonkursowym.

[więcej]

Uchwała w sprawie rozpatrzenia oferty Integracyjnego Stowarzyszenia Artystycznego na Rzecz Osób z...

Dodano: 14-06-2012

Dnia 22 maja 2012 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwalę nr 2286/IV/12 w sprawie rozpatrzenia oferty Integracyjnego Stowarzyszenia Artystycznego na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Pentatonika” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[więcej]

Polsko - Czeskie Forum Obywateli

Dodano: 13-06-2012

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012

[więcej]

GALERION 2012

Dodano: 05-06-2012

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO oraz Stowarzyszenie MOTYL na rzecz Integracji i Aktywności Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy współpracy Stowarzyszenia CISI PRACOWNICY KRZYŻA z Głogowa, Stowarzyszenia PENTATONIKA z Jeleniej Góry oraz Fundacji ROSA z Wrocławia zapraszają do udziału w I Dolnośląskim Przeglądzie SZTUKI BEZ BARIER – GALERION 2012 pod Honorowym Patronatem Radosława Mołonia Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego.

[więcej]

Piknik Klubu Kibica Niepełnosprawnego

Dodano: 02-06-2012

W sobotę 2 czerwca we Wrocławiu odbył się Piknik nad Odrą zorganizowany przez Klub Kibica Niepełnosprawnego. Honorowym gościem był wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń.

[więcej]

Dzień Dziecka

Dodano: 01-06-2012

Uśmiechy rozbrykanych maluchów towarzyszyły wizytom wicemarszałka Radosława Mołonia. Wicemarszałek odwiedził dzieci z Dolnośląskich Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych przy ulicy Dworskiej i Kamiennogórskiej.

[więcej]

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodano: 01-06-2012

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Radość i uśmiech są jak okno i drzwi” – wielokierunkowe wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w Świetlicy terapeutycznej.

[więcej]