rozmiar czcionki: A | A | A

Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a: środki PFRON- 20 000,00 PLN, środki BWD- 15 000,00 PLN


     Wzory umów

Ogłoszenie o wpływie oferty

Dodano: 05-07-2012

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Arteterapia i muzykoterapia z Liczyrzepą – II edycja letnich warsztatów muzycznych integracja przez sztukę”.

[więcej]

Informacja o przyjęciu uchwały

Dodano: 05-07-2012

Uchwała w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa „Dajmy Dzieciom Nadzieję”.

[więcej]

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Dodano: 04-07-2012

„Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „I Dolnośląski Przegląd Sztuki Bez Barier – Galerion 2012”.

[więcej]

„Program wyrównywania różnic między regionami II” – obszar A

Dodano: 04-07-2012

Zarząd Województwa Dolnośląskiego na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2012 r. podjął uchwałę o przystąpieniu do realizacji programu PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” w ramach obszaru A (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny).

[więcej]

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodano: 02-07-2012

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Potrafię realizować swoją seksualność i dbać o nią”.

[więcej]

Uchwała w sprawie rozpatrzenia oferty.

Dodano: 21-06-2012

Uchwała w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Niepełnosprawnych Pływaków WZSN Start Wrocław „Niepokonani” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[więcej]

Konkurs na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. (kopiuj...

Dodano: 20-06-2012

Dziś w siedzibie urzędu marszałkowskiego odbyło się spotkanie, które było odpowiedzią na sugestie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz liczne głosy ze strony organizacji pozarządowych o potrzebie wyjaśniania wątpliwości dotyczących realizacji, rozliczeń i zagrożeń związanych z zadaniami publicznymi w świetle obowiązujących przepisów oraz przekazanie informacji na temat doświadczeń w tym zakresie z lat ubiegłych.

[więcej]