rozmiar czcionki: A | A | A

Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a: środki PFRON- 20 000,00 PLN, środki BWD- 15 000,00 PLN


     Wzory umów

Uchwała w sprawie rozpatrzenia oferty

Dodano: 18-07-2012

Uchwała w sprawie rozpatrzenia oferty Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

[więcej]

Uchwała w sprawie rozpatrzenia oferty

Dodano: 18-07-2012

Uchwała w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Rosa

[więcej]

Konkurs na realizację zadania publicznego

Dodano: 18-07-2012

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

[więcej]

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Dodano: 16-07-2012

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „W przyszłości będę …” WIELOPLANSZOWY KALENDARZ PRAC PLASTYCZNYCH w ramach cyklicznego projektu „ArtStacja – przystanek najmłodszej sztuki wyjątkowych dzieci”.

[więcej]

Ogłoszenie o wpływie oferty

Dodano: 13-07-2012

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. Integracyjny Rejs Morski ALANDY 2012

[więcej]

Ogłoszenie o wpływie oferty

Dodano: 09-07-2012

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Mimo choroby żyj normalnie”.

[więcej]

Centrum Wolontariatu

Dodano: 06-07-2012

Fundacja „Promyk Słońca” utworzyła Centrum Wolontariatu, z którego usług mogą korzystać rodzice, potrzebujący wsparcia w opiece nad swoimi niepełnosprawnymi dziećmi.

[więcej]