rozmiar czcionki: A | A | A

Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a: środki PFRON- 20 000,00 PLN, środki BWD- 15 000,00 PLN


     Wzory umów

Informacja o przyjęciu uchwały

Dodano: 27-07-2012

Uchwała w sprawie rozpatrzenia oferty Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „OSTOJA”

[więcej]

Konkurs na realizację zadania publicznego

Dodano: 25-07-2012

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

[więcej]

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Dodano: 23-07-2012

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. Promocja aktywności społecznej i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych w ramach IX Festynu "Sami swoi"

[więcej]

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Dodano: 23-07-2012

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „SZKOLENIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ICH OPIEKUNÓW – SZCZYTNA 2012”

[więcej]

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Dodano: 19-07-2012

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. Aktywizacja uczniów z upośledzeniem umysłowym w różnym stopniu w zakresie poznania kraju ojczystego – wybrzeże Morza Bałtyckiego, Trójmiasto

[więcej]

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Dodano: 19-07-2012

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Na końskim grzbiecie” - Hipoterapia

[więcej]

Uchwała w sprawie rozpatrzenia oferty

Dodano: 18-07-2012

Uchwała w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Wspierania Kształcenia Młodzieży

[więcej]