rozmiar czcionki: A | A | A

ROZLICZENIE PROGRAMU STYPENDIALNEGO "SPRAWNY UCZEŃ 2014/2015"Nowe wzory ofert - szkolenie dla organizacji pozarządowych

Dodano: 23-09-2016

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, wiele dolnośląskich organizacji pozarządowych zwróciło się do naszego Wydziału z wątpliwościami dotyczącymi nowych wzorów ww. dokumentów.

[więcej]

Tablica upamiętniająca prof. Luwiga Guttmanna w Nowym Szpitalu Wojewódzkim

Dodano: 12-09-2016

W Nowym Szpitalu Wojewódzkim przy ulicy Generała E. Fieldorfa zawisła pamiątkowa tablica na cześć profesora Ludwiga Guttmanna, twórcy Igrzysk Paraolimpijskich. Inicjatorem przedsięwzięcia był Sławomir Piechota – poseł na Sejm RP. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele urzędu marszałkowskiego: Paweł Parus – pełnomocnik marszałka ds. osób niepełnosprawnych, Celina Witkowska – dyrektor Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Paweł Rańda – dyrektor Wydziału Sportu, Turystyki...

[więcej]

Inauguracja kolejnej edycji konkursu „Lodołamacze”

Dodano: 22-06-2016

Konferencją prasową zorganizowaną na Bulwarze Xawerego Dunikowkiego rozpoczęła się kolejna edycja konkursu „Lodołamacze”, skierowanego przede wszystkim do firm, instytucji i ludzi zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. Organizatorami są Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych oraz Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Honorowym patronem konkursu jest marszałek Dolnego Śląska – Cezary Przybylski. Na konferencji pojawili się reprezentujący urząd...

[więcej]

Konferencja „Jakość życia osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku

Dodano: 14-06-2016

63 referaty zaprezentowano podczas dwudniowej międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Jakość życia osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku”, zorganizowanej przez: Uniwersytet Wrocławski, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Fundację „Nie widzę problemu” i SKN Rising Business Leaders.

[więcej]

Dolnośląski Konwent Regionalny Organizacji i Środowisk Osób z Niepełnosprawnościami

Dodano: 09-06-2016

Zagadnieniom związanym z asystenturą i systemem orzecznictwa poświęcony był wczorajszy konwent „Samodzielność – Niezależność – Aktywność”. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa – Cezary Przybylski. W spotkaniu w roli eksperta uczestniczył Paweł Parus, pełnomocnik marszałka ds. osób niepełnosprawnych.

[więcej]

Kształtowanie pozytywnych postaw wobec niepełnosprawności wśród przedszkolaków

Dodano: 01-06-2016

Na zaproszenie dyrekcji Przedszkola nr 109 z oddziałami integracyjnymi we Wrocławiu udał się z wizytą do tej placówki Paweł Parus – pełnomocnik marszałka ds. osób niepełnosprawnych. Głównym celem spotkania z przedszkolakami było kształtowanie pozytywnych postaw wobec niepełnosprawności i uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych.

[więcej]

Wycieczka w ramach projektu „Bliżej Natury i Dolnego Śląska"

Dodano: 25-05-2016

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej "Akademia Życia" Stowarzyszenia "Dać Nadzieję" w Lubinie wzięli udział w jednej z trzech wycieczek realizowanych ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

[więcej]