rozmiar czcionki: A | A | A


     Wzory umów

Zgłaszanie kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

05.11.2019 15:25

Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje o możliwości zgłaszania przez wojewodę, organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiaty i gminy) po jednym kandydacie do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Pisemne zgłoszenia kandydatów wraz z uzasadnieniem przez osoby upoważnione do reprezentowania w/w podmiotów należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Kancelaria Ogólna, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław. Termin składania zgłoszeń upływa po 14 dniach od opublikowania niniejszego ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

W załączeniu:

Ogłoszenie Marszałka