rozmiar czcionki: A | A | A


     Wzory umów

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 11 czerwca 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatorów zadań w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk.

17.06.2019 07:28

. Szczegóły znajdziecie Państwo pod linkiem: https://aktywny.dolnyslask.pl/index.php/oglaszamy-konkurs-na-wybor-realizatorow-zwycieskich-projektow/

Termin składania ofert upływa 3 lipca. Po weryfikacji formalnej ofert, pracownicy Działu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi będą przesyłać do Państwa pracowników oferty do oceny merytorycznej.

Po ponownej weryfikacji głosów zmianie uległa lista rankingowa zwycięskich projektów. Aktualną listę projektów znajdziecie Państwo pod linkiem: https://aktywny.dolnyslask.pl/index.php/informacja-o-zmianie-wynikow-glosowania/

Osobami wyznaczonymi do kontaktu w tej sprawie są p. Kamila Wojsa tel. 71 770 41 36 i p. Mateusz Makarewicz tel. 71 770 40 84.