rozmiar czcionki: A | A | A

Za nami IIII Dolnośląski Konwent Organizacji i Środowisk Osób z Niepełnosprawnościami

16.10.2018 13:05

Ponad 100 uczestników pojawiło się na III Dolnośląskim Konwencie Regionalnym Organizacji i Środowisk Osób z Niepełnosprawnościami. To ogromny sukces grupy osób, organizacji i instytucji, które włączyły się w organizację tego przedsięwzięcia. 11 października 2018 roku Sektor 3 przy ul. Legnickiej we Wrocławiu wypełnił się osobami chcącymi podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi funkcjonowania osób niepełnosprawnych i problemów, z jakimi mierzą się każdego dnia.

Dolnośląski Konwent Osób z Niepełnosprawnościami

Zaszczytu uroczystego otwarcia konwentu dostąpili: Paweł Parus, pełnomocnik marszałka ds. osób niepełnosprawnych, Bartłomiej Skrzyński, rzecznik prezydenta Wrocławia ds. osób niepełnosprawnych i Paulina Pawełczak, pełniąca funkcję gospodarza obiektu. Głównymi prowadzącymi byli: Justyna Mańkowska, wiceprezes Fundacji Katarynka i Łukasz Siemież, lider nieformalnej grupy OniSprawni i koordynator Sensora. Organizatora wydarzenia - Fundację Eudajmonia reprezentowała wiceprezes tej organizacji, dr Małgorzata Franczak. W konwencie aktywnie uczestniczyła delegacja Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego w osobach dyrektora - Jana Sochy  i Danuty Orzeszyny, doświadczonego eksperta, pracownika wydziału.


Po części oficjalnej i przedstawieniu idei konwentu rozpoczął się najważniejszy punkt programu, czyli dyskusje w ramach paneli równoległych. W tym roku skupiono się na następujących obszarach: orzecznictwo, edukacja, usługi wspierające niezależne życie i dostępność. Uczestnicy konwentu rozeszli się do czterech sal, w których trwały gorące dyskusje. Ich efektem było zebranie i zapisanie postulatów, zaprezentowanych przez moderatorów podczas podsumowania końcowego. Obecnie trwają prace na nad ich opracowaniem. Po ich zakończeniu zostaną oficjalnie opublikowane w przestrzeni medialnej.


- Jestem bardzo mile zaskoczony tak licznym uczestnictwem osób z niepełnosprawnościami, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji w tegorocznym konwencie. Oznacza to, że jest nad czym pracować, ale także potwierdza, że na Dolnym Śląsku mamy niezwykle aktywne środowisko osób z niepełnosprawnościami. Merytoryczny poziom dyskusji był bardzo wysoki i kulturalny. Wierzę, że zebrane postulaty staną się źródłem inspiracji dla instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska niepełnosprawnych. Niech w przyszłości stanowią one barometr potrzeb i służą jako wskazówki do planowanych zadań konkursowych w samorządach - podsumowuje Paweł Parus.


Przypomnijmy, celami spotkania były:
1.    Stworzenie miejsca środowiskowej dyskusji osób z niepełnosprawnościami, opiekunów, organizacji działających w tym obszarze oraz przedstawicieli administracji publicznej  na temat praw wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, którą Polska ratyfikowała w 2012 r.
2.    Rozmowa o wdrożeniu w Polsce idei Niezależnego Życia – godziwych świadczeń, usług asystenckich, przerw wytchnieniowych, mieszkań wspomaganych, włączającej edukacji, dostępnej przestrzeni, włączającego społeczeństwa itp.
3.    Stworzenie listy potrzeb i postulatów wraz z propozycjami rozwiązań najważniejszych problemów  środowiska.
4.    Wypracowanie postulatów i przedstawienie ich instytucjom i osobom odpowiedzialnym za wdrażanie zapisów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na szczeblu naszego regionu oraz w trakcie IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami (25.10.2018r. w Warszawie).


Głosy uczestników konwentu wskazywały na to, że wszystkie cele udało się zrealizować. Było to jedno z najlepiej zorganizowanych i zdecydowanie najliczniejsze ze wszystkich regionalnych spotkań, jakie odbyły się w całym kraju.


Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego oraz Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia.


Foto: Marcin Folmer