rozmiar czcionki: A | A | A

Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a: środki PFRON- 20 000,00 PLN, środki BWD- 15 000,00 PLN


     Wzory umów

Wizyta pełnomocnika marszałka w Kielcach

30.09.2019 14:56

Rozwój usług wspierających niezależne życie oraz współpraca z samorządem w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami były głównymi tematami konferencji zorganizowanej w Kielcach przez Fundację Dogadanka, będącej także inauguracją kampanii “Chcę swojego życia”.

Konferencja Fundacji Dogadanka w Kielcach

Gościem specjalnym konferencji był Paweł Parus, pełnomocnik marszałka ds. osób z niepełnosprawnościami, który przedstawiając dobre praktyki współpracy samorządu województwa dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi zachęcał do kompleksowych rozwiązań wspierających środowisko osób z niepełnosprawnościami.

Organizatorzy zaprosili na konferencję wielu znakomitych gości, m.in.: Senatora Krzysztofa Słonia, wiceministra Piotra Wawrzyka, członka zarządu województwa świętokrzyskiego Mariusza Goska, wicedyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Mariusza Paska, przewodniczącego Rady Miasta Kielce Kamila Suchańskiego oraz kilku radnych z Kielc. Liczną grupą stawiły się także osoby z niepełnosprawnościami zrzeszone w kilku organizacjach pozarządowych działających na terenie województwa świętokrzyskiego.Inauguracja kampanii “Chcę swojego życia” ma zapoczątkować kształtowanie polityki społecznej w regionie związanej z opieką wytchnieniową i asystenturą.  Magdalena Pawlik-Paciorek i Aleksandra Bąk pracujące w zarządzie Fundacji Dogadanka wiele mówiły o potrzebach środowiska osób niepełnosprawnych w Kielcach. Dostrzegając dobre praktyki i współpracę sektora trzeciego z urzędami na Dolnym Śląsku zdecydowały się na zaproszenie Pawła Parusa. Pełnomocnik skupił się na przedstawieniu projektów dotyczących usług wspierających niezależne życie oraz szeroko omówił zakończony niedawno regionalny Dolnośląski Konwent Środowisk i Osób z Niepełnosprawnościami. Podkreślał także potrzebę zwiększenia potencjału i wzmocnienia głosu osób niepełnosprawnych.


- W natłoku pracy często nie dostrzegamy tego, jak istotne są działania, których podejmujemy się na Dolnym Śląsku. Nasz model współpracy sektora trzeciego z samorządami jest bliski wzoru, więc warto o nim mówić poza naszym regionem. Z radością wysłuchałem wielu pozytywnych opinii o naszych działaniach. Niech one będą motywacją do dalszej pracy dolnośląskich organizacji pozarządowych i przede wszystkim urzędu marszałkowskiego - podsumowuje Paweł Parus.

Relacja filmowa TVP Kielce