rozmiar czcionki: A | A | A

Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a: środki PFRON- 0,00 PLN, środki BWD- 0,00 PLN


     Wzory umów

Wideoinfolinia dla osób niesłyszących

24.04.2020 12:37

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jako resort odpowiedzialny za realizację rządowego programu Dostępność Plus, we współpracy z Fundacją PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i Polskim Związkiem Głuchych uruchomiło wideoinfolinię dla osób niesłyszących, zapewniającej im dostęp do informacji związanych z pandemią Covid19.

Na stronie internetowej MGMiŻŚ www.mgm.gov.pl w zakładce „Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

(https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/program-po-ryby) dzięki współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji uruchomiony został tłumacz polskiego języka migowego (PJM) online, przez co łatwiejszy staje się dostęp do bieżących informacji na temat realizowanych przez MGMiŻŚ działań związanych z wdrażanym Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) oraz Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim.

Osoba głucha, dla której w wielu przypadkach pierwszym językiem jest polski język migowy, może napotkać trudności w rozumieniu treści zamieszczanych na stronach internetowych, stąd konieczność zapewnienia takim osobom pełnego dostępu za pośrednictwem ww. tłumacza online, przez co znacząco zwiększy się zakres dostępności cyfrowej naszej strony internetowej.