rozmiar czcionki: A | A | A


     Wzory umów

W urzędzie marszałkowskim odbyły się warsztaty dotyczące dostępności

29.01.2020 14:37

80 osób pojawiło się w poniedziałek, 27 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej przy ulicy Dobrzyńskiej, w której odbyło się szkolenie dotyczące dostępności instytucji publicznych pt. "Nowe obowiązki dla samorządów i organizacji pozarządowych w zakresie dostępności działań dla osób o szczególnych potrzebach".

Warsztaty dot. dostępności w UMWD

Organizatorami wydarzenia były Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Fundacja Eudajmonia. Szkolenie jest nawiązaniem do wprowadzonych w ubiegłym roku ustaw dotyczących dostępności, które nakładają na samorządy obowiązki związane z przystosowaniem infrastruktury, usług i narzędzi informacyjnych do potrzeb osób z różnorakimi niepełnosprawnościami.

Na spotkanie zaproszono wybitnych ekspertów: Piotra Kowalskiego i Bartosza Stępnia, którzy w przystępny sposób przedstawili obowiązki wynikające z ustawy oraz dobre praktyki w tym obszarze. Dla samorządu województwa dolnośląskiego szkolenie jest początkiem intensywnych prac nad poprawą dostępności urzędu marszałkowskiego i jednostek z nim związanych.

Przypomnijmy, w 2019 roku zostały wprowadzone w życie dwie ważne ustawy dotyczące dostępności:

  • Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
  • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Oba akty prawne nakładają, między innymi na samorządy, szereg obowiązków, które należy spełnić w określonych ramach czasowych. Ich celem jest poprawa dostępności architektonicznej i informacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach.