rozmiar czcionki: A | A | A

Uzupełnienie składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

10.01.2019 07:20

Marszałek Województwa Dolnośląskiego w celu uzupełnienia składu Rady informujeo możliwości zgłaszania przez wojewodę, organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiaty i gminy), działające na terenie województwa dolnośląskiego kandydatów na członka Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Pisemne zgłoszenia kandydatów wraz z uzasadnieniem należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 18 stycznia 2019 r., na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Kancelaria Ogólna, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław. Decyduje data wpływu do urzędu.

 

W załączeniu:

ogłoszenie Marszałka