rozmiar czcionki: A | A | A

Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a: środki PFRON- 20 000,00 PLN, środki BWD- 15 000,00 PLN


     Wzory umów

Upływa termin powołania koordynatorów do spraw dostępności

29.09.2020 14:14

Przypominamy, że w dniu 30 września 2020 r. upływa termin powołania koordynatorów do spraw dostępności w organach administracji samorządowej oraz rządowej.

Obowiązek ten wynika z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696).


Zgodnie z art.14.1. przedmiotowej ustawy Każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności. Art.59 ustawy wprowadził termin wyznaczenia koordynatorów do dnia 30 września 2020 r.