rozmiar czcionki: A | A | A

Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a: środki PFRON- 20 000,00 PLN, środki BWD- 15 000,00 PLN


     Wzory umów

Spotkanie dot. realizacji programów w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku

02.10.2019 09:28

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wraz z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej i Fundacją Imago zaprasza na spotkanie poświęcone realizacji programów w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku, które odbędzie się dnia 22 października 2019 r. (wtorek) w godzinach od 11:30 do 14:30 w sali konferencyjnej UMWD – 122 przy ulicy Walońskiej 3-5 we Wrocławiu.

Szczególnie zapraszamy Wójtów i Burmistrzów Gmin, a także kierowników/dyrektorów OPS oraz pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za realizację wsparcia dla osób niepełnosprawnych.


Prosimy o zgłoszenie udziału osób, które są zainteresowane wzięciem udziału w powyższym spotkaniu poprzez przesłanie danych kontaktowych ww. osób na adres e-mail: a.holodniuk@dops.wroc.pl do dnia 11 października 2019 r.


Podczas spotkania zostaną zaprezentowane Gminy i Powiaty, które otrzymały rekomendację do dofinansowania w ramach Programu Opieki Wytchnieniowej.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Anitą Hołodniuk pod numerem telefonu 500 156 066.