rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie asystentów osób niepełnosprawnych w Wałbrzychu

05.07.2018 16:38

4 lipca 2018 roku w gościnnej siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej “Nadzieja” w Wałbrzychu odbyło się spotkanie asystentów osób niepełnosprawnych pracujących w ramach projektu „Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska”. Odbyło się ono z inicjatywy realizatorów projektu: Fundacji Promyk Słońca i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Spotkanie prowadzili: Aleksandra Bojo, koordynatorka z ramienia fundacji i Paweł Parus, pełnomocnik marszałka ds. osób niepełnosprawnych.

Spotkanie asystentów osób niepełnosprawnych w Wałbrzychu

Podczas spotkania poruszano kwestie związane z realizacją projektu oraz rozmawiano o problemach, z jakimi mierzą się na co dzień asystenci osób niepełnosprawnych. Dominowały optymistyczne opinie.


- Okazuje się, że wszyscy asystenci odnaleźli się w nowej pracy. Jest ona dla nich nie tylko sposobem na zarobienie pieniędzy, ale także możliwością wykazania się  empatią. Zapotrzebowanie na usługi asystenckie na ziemi wałbrzyskiej jest ogromne. Niestety, nie do wszystkich potrzebujących dociera informacja o możliwości skorzystania z takiej usługi. Dlatego apeluję przede wszystkim do środowiska osób z niepełnosprawnościami o przekazywanie takich informacji we własnych w kręgach - mówi Paweł Parus.

Przypomnijmy, Fundacja „Promyk Słońca” w partnerstwie z województwem dolnośląskim realizują projekt „Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska”.  Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie Społeczne, Działanie 9.2: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

W ramach projektu:
- przeszkolonych i zatrudnionych zostało 30 asystentów osobistych,
- zapewniono stałe wsparcie co najmniej 50 osobom z niepełnosprawnością,
- zrealizowanych zostanie ponad 37500 godzin usług i 4050 godzin usług wolontariackich.