rozmiar czcionki: A | A | A

Samorząd Dolnego Śląska walczy z wykluczeniem społecznym

17.01.2019 10:22

Zarząd Województwa Dolnośląskiego wspiera działania związane z integracją społeczną oraz aktywizacją społeczeństwa obywatelskiego. W tym roku powalczyć można o niemal pół miliona złotych, to o 390 tys. złotych więcej niż w roku ubiegłym. Dziś wicemarszałek Marcin Krzyżanowski zachęcał organizacje pozarządowe do składania wniosków o dotacje.

Briefing prasowy wicemarszałka Marcina Krzyżanowskiego.

W ramach konkursu wspierane będą przedsięwzięcia i wydarzenia związane z poszerzaniem wiedzy, a także kampanie społeczne akcje i działania promujące oraz wspierające wolontariat w różnych obszarach życia społecznego oraz umożliwiające wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Konkurs wystartował wczoraj, 15 stycznia, a oferty można składać do 1 lipca 2019 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na konkurs. Pierwsze posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się 11 lutego br.


− Widząc rosnącą potrzebę realizacji działań mających na celu aktywizację społeczeństwa obywatelskiego, integrację i rozwijanie różnych form wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zwiększyliśmy w tym roku wysokość środków finansowych na realizację konkursu. Naszym obowiązkiem jest pomaganie osobom potrzebującym i ważna jest tutaj duża odpowiedzialność oraz wrażliwość społeczna  − zaznacza wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.


W ramach konkursu będzie można otrzymać wsparcie finansowe na realizację zadań, których celem jest włączanie społeczno-obywatelskie osób dotkniętych zagrożeniem wykluczenia społecznego, w tym osób z niepełnosprawnościami, a także działań integracyjnych i wyrównujących szansę różnych środowisk i grup społecznych w formie m.in.: warsztatów, szkoleń, konferencji czy kampanii.


Na tym jednak nie koniec.  W 2019 r. samorząd województwa planuje również szereg działań na rzecz wsparcia środowiska osób niepełnosprawnych. Już w lutym ogłoszone zostaną konkursy dla organizacji pozarządowych. W sumie z budżetu województwa dolnośląskiego zostanie przeznaczony prawie milion zł. Natomiast tematyka zadań konkursowych poprzedzona zostanie szerokimi konsultacjami z dolnośląskimi NGO - drogą elektroniczną i na FB. W tym celu 25.01. zaplanowano w UMWD przy ul. Walońskiej spotkanie z dolnośląskim organizacjami pozarządowymi, na które serdecznie zapraszamy.  


- Głos dolnośląskich organizacji pozarządowych jest dla nas bardzo ważny. To barometr potrzeb środowiska osób z niepełnosprawnościami. Dlatego też zachęcamy do konsultacji i wysyłania propozycji zadań związanych z aktywizacją społeczno-zawodową. Na Państwa maile czekamy do 22 stycznia. Zebrane sugestie omówimy 3 dni później, czyli 25 stycznia na spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się w naszym urzędzie. O szczegółach konsultacji i spotkaniu piszemy na stronie w zakładce "niepełnosprawni" - podsumowuje pełnomocnik marszałka Paweł Parus.