rozmiar czcionki: A | A | A

Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a: środki PFRON- 0,00 PLN, środki BWD- 0,00 PLN     Wzory umów

Ruszył konkurs na projekty z obszaru usług wspierających niezależne życie

23.12.2019 13:39

1,6 miliona złotych trafi w ciągu najbliższych 2 lat do osób z niepełnosprawnościami. Dofinansowane zostaną projekty dotyczące usług asystenckich i przerwy wytchnieniowej. Szczegóły przekazał podczas konferencji prasowej wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Konferencja prasowa

Zadania dofinansowane dzięki konkursowi realizowane będą w ciągu najbliższych 2 lat czyli w roku 2020 oraz 2021. Każdego roku na ten cel przeznaczonych zostanie po 800 tysięcy złotych. Minimalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść nie mniej niż 100 000 zł, a maksymalna do 400 000 zł. Wymagane jest także wykazanie w kosztorysie oferty wkładu własnego finansowego oferenta w wysokości co najmniej 1% wnioskowanej dotacji. Termin realizacji zadania objętego konkursem ustala się od dnia 15 lutego 2020 do dnia 31 grudnia 2021.


- Zależy nam aby większość beneficjentów pochodziła z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także żeby trafić do osób, które do tej pory nie korzystały z takiej pomocy – wyjaśnia wicemarszałek Marcin krzyżanowski. - Chcielibyśmy aby były to oferty kompleksowe uwzględniające usługi dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i w różnym wieku również seniorów zwłaszcza z terenów wiejskich i małych miejscowości. Premiowane będą oferty wspólne czy partnerstwo organizacji pozarządowych – dodaje wicemarszałek.Oferty należy składać od 12 grudnia 2019 r. do 3 stycznia 2020 r. W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań na  udostępnienie usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej i regeneracyjnej dla mieszkańców 4 subregionów.•    Udostępnienie usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej i regeneracyjnej dla mieszkańców subregionu wrocławskiego (powiaty: milicki, wołowski, trzebnicki, oleśnicki, średzki, wrocławski, strzeliński, oławski, m. Wrocław) – kwota 400.000 zł, po 200.000 zł rocznie (na subregion)
•    Udostępnienie usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej i regeneracyjnej dla mieszkańców subregionu legnicko-głogowskiego (powiaty: głogowski, górowski, polkowicki, lubiński, legnicki, m. Legnica) - kwota 400.000 zł, po 200.000 zł rocznie (na subregion)
•    Udostępnienie usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej i regeneracyjnej dla mieszkańców subregionu jeleniogórskiego (powiaty: zgorzelecki, bolesławiecki, lubański, lwówecki, złotoryjski, jaworski, jeleniogórski, m. Jelenia Góra, kamiennogórski) - kwota 400.000 zł, po 200.000 zł rocznie (na subregion)
•    Udostępnienie usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej i regeneracyjnej dla mieszkańców subregionu wałbrzyskiego (powiaty: świdnicki, wałbrzyski, m. Wałbrzych, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki) - kwota 400.000 zł, po 200.000 zł rocznie (na subregion)