rozmiar czcionki: A | A | A

Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a: środki PFRON- 90000,00 PLN, środki BWD- 10260,00 PLN


     Wzory umów

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu.

27.07.2011 10:50

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie działalności na rzecz osób niepelnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 r.

W dniu 26 lipca 2011 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 1017/IV/11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 r.


Ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Województwa Dolnośląskiego, przyznano dotacje dla Dolnośląskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych.
Pieniądze zostaną przeznaczone na organizację 3 dniowego rajdu samochodowego dla osób niepełnosprawnych.

 

Uchwała + załączniki