rozmiar czcionki: A | A | A

Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a: środki PFRON- 90000,00 PLN, środki BWD- 10260,00 PLN


     Wzory umów

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020

11.10.2019 08:28

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020. Gminy/powiaty mają czas do 22 października na złożenie wniosków do wojewody. Po tym terminie wojewoda sporządzi i przekaże wniosek na środki finansowe z Programu, wraz z listą rekomendowanych gmin/powiatów Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który do 19 listopada br. ostatecznie zweryfikuje wnioski i podejmie decyzję o dofinansowaniu.