rozmiar czcionki: A | A | A


     Wzory umów

Roboty budowlane w 2020 roku

05.06.2020 10:04

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w tym roku udzielił 11 dofinansowań na realizację robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji na łączną wartość 5 169 792,00 zł.

Dotacje przekazane będą podmiotom prowadzącym rehabilitację zawodową lub społeczną osób z niepełnosprawnościami. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki takiemu wsparciu wiele obiektów będzie w pełni dostępnych i bardziej przyjaznych. Powstaną nowe rozwiązania wzbogacające bazę rehabilitacyjną Dolnego Śląska.