rozmiar czcionki: A | A | A

Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a: środki PFRON- 10 125,00 PLN, środki BWD- 3 720,00 PLN     Wzory umów

Realizacja usług wspierających niezależne życie na Dolnym Śląsku

23.10.2020 14:15

Z siedziby Urzędu Marszałkowskiego organizowane było dziś spotkanie on-line, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządu województwa i organizacji pozarządowych realizujących usługi wspierające niezależne życie z wykorzystaniem środków samorządu województwa dolnośląskiego.

Telekonferencja z siedziby urzędu.

 

Z inicjatywą spotkania wyszli Jerzy Komorowski dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Bogusława Kulińska, dyrektor Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W tele-konferencji uczestniczyli także Paweł Parus, pełnomocnik marszałka ds. osób z niepełnosprawnościami, Amelia Dymarek, koordynator ds dostępności i Diana Hanas z działu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.


Podczas spotkania omówiony został sposób realizacji usług asystentury i opieki wytchnieniowej przez dolnośląskie organizację pozarządowe. Przypominamy, że na ten cel zarząd województwa przeznaczył 1 600 000 zł. w latach 2020-2021. Sporo uwagi poświęcono analizie problemów związanych z zagrożeniem epidemicznym. Szczęśliwie okazuje się, że większość organizacji radzi sobie z tym zagrożeniem. Podkreślano także wagę wymiany informacji pomiędzy realizatorami projektów .
W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci następujących organizacji:

  • Fundacja Przystań w Ścinawie
  • Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych Równe Szansę
  • Fundacja Eudajmonia
  • Legnickie Centrum Rozwoju
  • Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski
  • Fundacja Manufaktura Inicjatyw
  • Fundacja Imago

 


Opis zdjęcia: 3 osoby siedzą przy stole konferencyjnym na tle białej ścianki z logotypami Dolnego Śląska. Przed nimi duży ekran, na którym widać twarze uczestników konferencji.