rozmiar czcionki: A | A | A


     Wzory umów

Uwaga! Do 27 września br. przedłużamy termin przyjmowania zgłoszeń do VIII Edycji Konkursu „zDolne NGO”

10.09.2019 12:59

Wicearszałek Województwa Dolnośląskiego pan Marcin Krzyżanowski w dniu 12 sierpnia br. ogłosił VIII Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania na rzecz aktywizacji zawodowej i aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

 

 

Jak co roku, celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie najlepszych organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, działających w różnych obszarach. W tym roku będą to dwa obszary – (nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach).

Pierwsza kategoria: organizacje pozarządowe działające na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz druga kategoria: organizacje pozarządowe działające na rzecz aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

1. Celami szczegółowymi Konkursu są:

• promocja działań na rzecz aktywizacji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób

z niepełnosprawnościami prowadzonych przez dolnośląskie organizacje pozarządowe,

• zwiększenie prestiżu nagrodzonych organizacji pozarządowych,

• promocja dobrych praktyk wypracowanych przez nagrodzone organizacje pozarządowe,

• wzrost aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami i działających na rzecz aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

 

2. Przebieg Konkursu.

Konkurs zorganizowany jest zgodnie z Regulaminem Konkursu „zDolne NGO”, zgłoszenia kandydatów do Tytułu "zDolne NGO" należy przesyłać na zamieszczonym poniżej formularzu zgłoszeniowym.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Konkursu "zDolne NGO"

Formularz zgłoszeniowy – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Formularz zgłoszeniowy – aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnościami

 

3. Organizatorem Konkursu jest Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 

4. Szczegółowe kryteria oceny i system punktacji.

W VIII Edycji Konkursu „zDolne NGO” stosowane będą następujące kryteria oceny zgłoszeń i system punktacji - [plik do pobrania].

 

5. Harmonogram.

VIII Edycja Konkursu „zDolne NGO” przebiegać będzie zgodnie z następującym harmonogramem:

• 12.08.2019 r. – ogłoszenie VIII Edycji Konkursu „zDolne NGO”

• 12.08–13.09.2019 r. – termin przyjmowania zgłoszeń (decyduje data wpływu do UMWD)

• II połowa września 2019 r. – obrady Kapituły Konkursowej

• październik-I połowa grudnia 2019 r. – uroczysta Gala z ogłoszeniem wyników i przyznaniem tytułu „zDolne NGO”

 

6. Kontakt.

Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach związanych z VIII Edycją Konkursu „zDolne NGO” jest:

Sławomir Wójcik

tel. nr 71/ 770 40 76

mail: slawomir.wojcik@dolnyslask.pl

 

7. Wypełniony formularz należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław

z dopiskiem na kopercie: Konkurs „zDolne NGO”