rozmiar czcionki: A | A | A

Powstaje Inkubator Przedsiębiorczości dla osób niepełnosprawnych

02.07.2010 14:31

Pierwszy na Dolnym Śląsku Inkubator Przedsiębiorczości dla osób niepełnosprawnych i Centrum Organizacji Pozarządowych zajmujących się ich integracją zawodową i społeczną powstaną we Wrocławiu. Marszałek Marek Łapiński poinformował w trakcie konferencji prasowej, że Samorząd Województwa Dolnośląskiego planuje przeznaczyć na ten cel obiekt przy al. Kasztanowej 3a/5.

W konferencji, która poświęcona była kwestii aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, udział wzięli m.in. poseł na Sejm RP Sławomir Piechota i przedstawiciele organizacji pozarządowych. W trakcie spotkania zaprezentowano projekt Inkubatora Przedsiębiorczości, którego celem będzie aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Ma on pomóc niepełnosprawnym, którzy chcą zainicjować własną działalność gospodarczą lub właśnie ją rozpoczynają. Inkubator zaoferuje wsparcie poprzez dostarczanie powierzchni biurowych, obsługi administracyjnej, usługi z zakresu marketingu, konsultingu prawnego i technicznego oraz pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój działalności.


Środki na realizację projektu częściowo zostaną pozyskane ze środków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.  Realizatorem projektu będzie Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej.


Poza Inkubatorem w budynku przy alei Kasztanowej ma powstać także Centrum Organizacji Pozarządowych działających na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Centrum jest szansą na harmonizację działań różnych organizacji i ułatwi korzystanie z ich usług osobom niepełnosprawnym, które nie będą odsyłane z miejsca na miejsce i większość swoich spraw załatwią pod jednym adresem.


To wyjątkowy projekt, który gromadzi partnerów społecznych, publicznych i gospodarczych – powiedzał w trakcie spotkania Ariel Fecyk ze Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości”, które jest zainteresowane uczestnictwem w przedsięwzięciu. Stowarzyszenie opracowuje obecnie kompleksowy projekt pn. „Dolnośląskie Centrum  Wsparcia Studentów  z Niepełnosprawnością”, w ramach którego planuje m.in.  prowadzić punkt informacyjny dla niepełnosprawnych kandydatów na studia, organizować kursy  języków obcych dla studentów słabo widzących i słabosłyszących, oraz adaptować materiały dydaktyczne dla osób słabowidzących i niewidomych.


Swoje zainteresowanie obecnością w  Centrum zgłosiły także inne organizacje. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji z Warszawy  planuje przy al. Kasztanowej stworzenie Centrum Poradnictwa dla Osób Niepełnosprawnych i Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Ma się ono zajmować m.in. indywidualnymi  konsultacjami  zawodowymi  dla osób niepełnosprawnych – planowaniem ścieżki zawodowej i edukacyjnej, konsultacjami  prawnymi  i psychologicznymi i organizacją warsztatów, szkoleń i grup wsparcia. W ramach Centrum swoją działalność chcą rozwijać też Fundacja KATARYNKA , Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej (WZAZ), Dolnośląskie Forum Integracyjne.


Współpracę z Centrum Organizacji Pozarządowych chcą też nawiązać firmy operujące na Dolnym Śląsku – Kogeneracja i IBM.

Kogeneracja, właściciel wrocławskiej elektrociepłowni,  zadeklarowała wstępnie udział w kosztach modernizacji energetycznej – cieplnej i elektrycznej – obiektu przy al. Kasztanowej. Modernizacja obejmowałaby m.in. zastosowanie nowoczesnych form termoizolacji, wymianę instalacji cieplnych i elektrycznych, zainstalowanie baterii słonecznych i pomp cieplnych oraz zapewnienie zapasowego (awaryjnego) źródła zasilania energetycznego. Kogeneracja S.A. chce w ten sposób uzyskać w Polsce obiekt referencyjny w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych.


IBM w związku z planowanym  utworzeniem  Zintegrowanego Centrum Dostarczania Usług IT IBM we Wrocławiu planuje zatrudnienie 300  osób niepełnosprawnych.  Przy al. Kasztanowej powstałby ośrodek, który we współpracy z organizacjami pozarządowymi  przygotowywałby osoby niepełnosprawne do pracy w Zintegrowanym Centrum IBM.