rozmiar czcionki: A | A | A


     Wzory umów

Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

09.08.2019 13:28

Dziś w urzędzie marszałkowskim odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Tematem przewodnim była analiza usług związanych ze sportem, rekreacją i turystyką wpisujących się w obszar tzw. przerw wytchnieniowej i regeneracyjnej.

Spotkanie Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Omawiano też kwestie związane z planowanym we wrześniu Regionalnym Konwentem Środowisk i Osób z Niepełnosprawnościami. Ponadto padła sugestia zorganizowania spotkania dla samorządów dotyczącego usług wspierających niezależne życie finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego. Odbędzie się ono prawdopodobnie 22 października.