rozmiar czcionki: A | A | A

Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a: środki PFRON- 10 125,00 PLN, środki BWD- 3 720,00 PLN     Wzory umów

Podsumowanie Dolnośląskiego Konwentu i Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

29.10.2020 11:29

W trybie zdalnym odbył się VI Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. 24 października kilkaset osób związanych z działaniami na rzecz osób z niepełnosprawnościami miało okazję uczestniczyć w dyskusji o problemach środowiska. Wcześniej, bo 19 października odbył się V Dolnośląski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami.

Dolnośląski Konwent Regionalny

Zachowując porządek chronologiczny, 19 października w trybie  zdalnym odbył się V Dolnośląski Regionalny Konwent Osób z Niepełnosprawnościami. Było to jedno z siedmiu tego typu wydarzeń odbywających się w poszczególnych województwach naszego kraju. Konwent regionalny był tradycyjnie miejscem wymiany doświadczeń i wiedzy całego środowiska osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin, organizacji oraz instytucji samorządowych. W tym roku najwięcej uwagi poświęcono:
deinstytucjonalizacji, szczególnie w kontekście przygotowania gminnych/powiatowych strategii rozwijania środowiskowych form wsparcia
oraz
zadaniom, kwalifikacji i decyzyjności koordynatorów dostępności.


Konwent zorganizowali Fundacja Eudajmonia i Samorząd Województwa Dolnośląskiego przy współpracy kilkunastu organizacji pozarządowych i instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Wydarzenie odbyło się w trybie zdalnym, a prowadzili je Małgorzata Franczak, dyrektor ds. merytorycznych Fundacji Eudajmonia i Paweł Parus, Pełnomocnik Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Transmisję z konwentu wciąż można obejrzeć na profilu Konwentu: https://fb.watch/1qjPpwlJDw/.

Spotkanie otworzył Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek Dolnego Śląska.


- Bardzo się cieszę, że mogę być z Państwem, ponieważ ostatnie kilkanaście dni spędziłem w izolacji z powodu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa. Na szczęście wszystko jest już dobrze. Forma tego konwentu, podobnie jak panująca sytuacja jest nadzwyczajna. Nie oznacza to jednak, że wydarzenie to jest mniej istotne niż poprzednie. Przeciwnie, dzisiejsze spotkanie ma ważny wymiar, gdyż takie słowa jak współpraca czy wspólnota nabierają teraz szczególnego znaczenia. Życzę Państwu owocnego spotkania na bardzo ważne tematy. Chcę zapewnić, że wzorem lat ubiegłych kwestie, o których będziecie Państwo rozmawiać na tym konwencie będą istotnym czynnikiem kształtowania działań samorządu na kolejne lata - powiedział Marcin Krzyżanowski.


- Paradoksalnie, zdalny tryb tegorocznego konwentu pozwolił na dotarcie do wydarzenia osobom, które z różnych powodów nie mogłyby dojechać na takie wydarzenie organizowane w formie stacjonarnej. Wynik odsłon transmisji przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Obejrzało ją prawie 4 tysiące osób. Zebrane postulaty na pewno wykorzystamy do kształtowania naszych konkursów i zgodnie z koncepcją konwentu przekażemy na kongres w Warszawie. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy włączyli się w promocję i organizację tego wydarzenia - dodał Paweł Parus.


Za Niezależnym Życiem - Uchwała Kongresu Osób z Niepełnosprawnością


Po 7. zorganizowanych konwentach w całym kraju wszyscy zainteresowani spotkali się on-line 24 października na Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami w Warszawie. Głównymi tematami tegorocznego kongresu były pandemia i jej skutki dla osób z niepełnosprawnościami oraz deinstytucjonalizacja.


Wybitni eksperci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji i samorządów oraz nie tylko przysłuchujący się, ale  także uczestniczący czynnie w dyskusji Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami zagwarantowali wysoki poziom debaty o problemach środowiska. Otwarta dyskusja jest niezwykle ważnym elementem rozwoju usług społecznych skierowanych w stronę poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami ich najbliższych.


Efektem dyskusji i postulatów z regionalnych konwentów jest Uchwała kończąca VI Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Czytamy w nim między innymi:


Domagamy się:

  • - Stworzenia spójnej polityki w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami niezależnego życia;
  • - Zapewnienia systemowych rozwiązań ograniczających skutki pandemii w instytucjach (w których częstotliwość śmierci z powodu koronawirusa jest ponad 40 razy większa niż poza instytucjami);
  • - Objęcia osób z niepełnosprawnościami przez Solidarnościowy Korpus Wsparcia (Seniorów) przy włączeniu organizacji osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin;
  • - Opracowania i uchwalenia w ciągu pół roku Strategii Deinstytucjonalizacji ze ścisłym współudziałem środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin dla rzeczywistej realizacji prawa do niezależnego życia w społecznościach lokalnych. Strategia powinna być oparta na pracach społecznych grup roboczych ds. deinstytucjonalizacji;
  • - Zbudowania systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w ich lokalnej społeczności;
  • - Zapewnienia wszystkim potrzebującym bezpłatnej systemowej asystencji osobistej;
  • - Wspierania niezależnego życia poprzez zamieszkanie we własnym mieszkaniu lub mieszkaniu wspomaganym, w tym dla osób wymagających intensywnego wsparcia;
  • - Rozbudowy systemu wsparcia rodzin skoncentrowanego na zapobieganiu kryzysom w rodzinie;
  • - Rozbudowy systemu wsparcia osób potrzebujących wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego;
  • - Uruchomienia indywidualnych planów zapobiegania umieszczeniu oraz wychodzenia z instytucji oraz moratorium na powstawanie nowych instytucji;

 
Podsumowując, cieszymy się, że pomimo trudnej sytuacji udało się przeprowadzić regionalny konwenty i podsumowujący kongres. Przewrotnie, sytuacja epidemiczna sprawiła, że stał się on jeszcze bardziej dostrepny. Poprzez komputery czy telefony mogli w tych wydarzeniach uczestniczyć w zasadzie wszyscy chętni. Z pewnością technologia zostanie wykorzystana w przyszłości, choć wszyscy stęsknieni jesteśmy za spotkaniami w standardowej formie.