rozmiar czcionki: A | A | A


     Wzory umów

Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

29.01.2020 15:49

Dziś w urzędzie marszałkowskim odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Wojewódzkiej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych. Uczestniczyli w niej także: Paweł Parus – Pełnomocnik Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Jerzy Komorowski – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Bogusława Kulińska – dyrektor Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Pierwsze posiedzenie Rady

Zarządzeniem Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr 6/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r., zostali powołani nowi członkowie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w następującym składzie1.    Danuta Zawilla – Przedstawicielka Wojewody Dolnośląskiego,
2.    Andrzej Mańkowski – przedstawiciel samorządu gminnego,
3.    Marian Kostecki – przedstawiciel samorządu powiatowego,
4.    Aleksandra Ciechanowicz – przedstawicielka organizacji pozarządowej,
5.    Zbigniew Musiał – przedstawiciel organizacji pozarządowej,
6.    Piotr Kuźniak – przedstawicielka organizacji pozarządowej,
7.    Iwona Górnicka – przedstawicielka organizacji pozarządowej,

Kadencja Rady będzie trwała cztery lata.

W załączeniu:
1.    Zarządzenie nr 6/2020