rozmiar czcionki: A | A | A

Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a: środki PFRON- 0,00 PLN, środki BWD- 0,00 PLN


     Wzory umów

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

27.04.2020 12:56

Od kwietnia w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca” działa Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, który oferuje wsparcie psychologa, terapeuty środowiskowego, psychoterapeuty.

Zadbanie o psychikę dzieci i młodzieży jest szczególnie istotne w okresie epidemii, podczas której wiele dzieci może odczuwać nasilony lęk, niepokój, stres lub źle znosić izolację.


Aby uzyskać pomoc nie jest potrzebne skierowanie (świadczenie w ramach NFZ).

W okresie epidemii porady psychologiczne i psychoterapia prowadzone są z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych (telefon, czat, videorozmowa).
 

Szczegółowe informacje: tel. 71 782 11 66 (pon.-pt. w godz. 8-15)
 

Dla kogo?
Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi, zaburzeniami nastroju, zachowania i in., w tym:
- dzieci poniżej 7 roku życia,
- dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia,
- a także ich rodziców i opiekunów prawnych.
 

Zakres pomocy:
- diagnoza psychologiczna
- porady psychologiczne
- psychoterapia (indywidualna, grupowa, rodzinna)
- wsparcie psychospołeczne – grupy wsparcia
- porady środowiskowe
- konsultacje edukacyjno-profilaktyczne (indywidualne lub grupowe) dla rodzin, opiekunów prawnych, rówieśników i innych osób z otoczenia dziecka
- współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, szkołami i innymi podmiotami z otoczenia dziecka.
 

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej  dla Dzieci i Młodzieży jest elementem nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (pierwszy poziom pomocy). Działania ośrodka skupiają się na specjalistycznym wsparciu dzieci i młodzieży w sytuacjach niewymagających interwencji psychiatrycznej i farmakoterapii.

Więcej informacji na stronie: Fundacji Promyk Słońca.