rozmiar czcionki: A | A | A


     Wzory umów

Nowy Zakład Aktywności Zawodowej w Dzierżoniowie

29.01.2020 15:29

Wczoraj w Dzierżoniowie otwarty został 7. na Dolnym Śląsku Zakład Aktywności Zawodowej. W uroczystości brali udział przedstawiciele samorządu województwa dolnośląskiego: Marcin Krzyżanowski - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Paweł Parus - Pełnomocnik Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Jerzy Komorowski - dyrektor Departamentu spraw Społecznych i jego zastępca Rafał Olejarz oraz Bogusława Kulińska, dyrektor Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Otwarcie ZAZ w Dzierżoniowie

W otwarciu wzięli udział także przedstawiciele lokalnych samorządów, Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz oddziałów i kół dolnośląskich. Honory gospodarza pełniła Jolanta Oliwa, przewodnicząca PSONI koło w Dzierżoniowie.


Samorząd województwa wsparł i będzie wspierał finansowo funkcjonowanie tej ważnej placówki. Zakłady Aktywności Zawodowej to miejsca, gdzie osoby z niepełnosprawnościami znajdują zatrudnienie, rozwijają swoje pasje i umiejętności. Warto wspierać takie miejsca – komentuje wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.


Zakład Aktywności Zawodowej PSONI w Dzierżoniowie zatrudni 30 osób z niepełnosprawnościami. Będą pracować w branżach: kateringowej, małej poligrafii i montażu części.


Celem Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warun­ków prze­strzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspie­ranie ich rodzin.