rozmiar czcionki: A | A | A

Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a: środki PFRON- 90000,00 PLN, środki BWD- 10260,00 PLN


     Wzory umów

Nabór wniosków w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2019-2020 - termin do 22.10.2019r.

14.10.2019 08:13

Szanowni Państwo, poniżej przesyłam informację o ogłoszonym naborze wniosków w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

TERMINY REALIZACJI: Pierwsza edycja Programu będzie realizowana od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

KTO MOŻE SIĘ STARAĆ O ŚRODKI: jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, które w ramach programu mogą otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Gminy/powiaty mają czas do 22 października na złożenie wniosków do wojewody (zał. 1 do Programu). Po tym terminie wojewoda sporządzi i przekaże wniosek na środki finansowe z Programu (zał. 2), wraz z listą rekomendowanych gmin/powiatów (zał. 3) Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który podejmie decyzję o dofinansowaniu. Wojewodowie mają na to czas do 5 listopada.

ŚRODKI PRZEKAZANE NA PROGRAM: w 2019 roku w wysokości 30 mln zł, a w roku 2020 w wysokości 50 mln zł.

Szczegóły i załączniki znajdziecie Państwo na https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2019-2020

 

W przygotowaniu jest również informacja na https://duw.pl/pl/urzad/programy/solidarnosciowy-fundusz/15520,Solidarnosciowy-Fundusz-Wsparcia-Osob-Niepelnosprawnych.html